Priser

Vi stilles ofte spørgsmålet om, hvorfor der ikke er anført priser på varmepumperne på hjemmesiden. Det er der flere grunde til.

Selve varmepumpen er kun en del af en større investering, hvor eventuelle borehuller, udgravninger og installationsomkostninger indgår. Derfor mener vi, at det er bedre, at man får oplyst de totale omkostninger og hvor store besparelser den aktuelle varmepumpe giver.

Vores IVT Centre og forhandlere er specialuddannede og opstiller endvidere en gratis besparelseskalkule og et tilbud på hele det nye varmeanlæg. I tilbuddet er alle de specielle forudsætninger, som gælder for det aktuelle hus, opstillet. Derefter kan man i fred og ro sammenligne priser og besparelser for en helhedsløsning.

De virksomheder, der sælger IVT varmepumper, er helt fritstående virksomheder, som har ret til selv at fastsætte priserne. Der kan f.eks. være lokale forskelle med hensyn til priserne på bore- eller gravearbejder. Derfor er det bedre at de enkelte IVT Centre/forhandlere udfærdiger lokalt tilpassede samlede priser.