Kollektorer

Solvarmen i jorden ved huset kan udnyttes på forskellige måder. Fælles for de forskellige principper er, at den oplagrede solvarme i jorden opvarmer en cirkulerende, giftfri væske i kollektoren. Ved komprimering i varmepumpen øges temperaturen, som derefter giver varme og varmt brugsvand i huset.