Luft luft Varmepumpe

Luft til luft varmepumpe

Varmepumpe princippet
En varmepumpe optager varme i udedelen og afgiver den fra indedelen. Forenklet bygger princippet på et lukket system, et kredsløb, hvor et så kaldt kølemedie i flydende form optager varme fra omgivelserne, når mediet fordamper i den så kaldte fordamperenhed (i udendørsdelen). En kompressor komprimerer derefter mediet, hvorved temperaturen forøges kraftigt. Det varme medie transporteres videre til en kondensator (i indendørsdelen), hvor varmen afgives. Derefter sænkes trykket i en ekspansionsventil og mediet ledes tilbage til fordamperen. Og kredsløbet fortsætter.

Effektgevinsten opnås ved, at den varmeeffekt, som systemet kan generere, er flere gange større end den el-energi, der skal anvendes til at drive kompressor og blæsere. Varme kan hentes fra undergrunden (bjergvarme), fra vand, fra jorden eller fra udendørsluften. Selve varmen kommer med andre ord fra naturen selv, og det er varmepumpeteknikken, som sørger for at omdanne den til billig opvarmning af huset.

Inverterteknik og optimeret virkningsgrad
En kompressor, som ustandselig starter og stopper for at regulere varmen, slides op før tiden og har en dårligere virkningsgrad. Vores luftvarmepumper er derfor udstyret med den nyeste inverterteknik, som gør, at kompressoren arbejder kontinuerligt, men med forskellig hastighed afhængigt af ejendommens energibehov.