IVT Greenline F

En ny generation af ejendomsvarmepumper er på markedet nu.

IVT Greenline F er en fleksibel modelserie, som kan anvendes næsten overalt, hvor der er behov for varme og/eller køling.

IVT Greenline F fås i størrelserne 33, 40, 55 og 70 kW. Flere moduler kan kombineres for effekter på op til 300 kW.

En ejendomsejer får her et moderne varmepumpeanlæg med den absolut bedste virkningsgrad, som mere end halverer varmeomkostningerne sammenlignet med el- eller oliekedler. Varmepumperne henter energien fra jord, undergrund, søvand, grundvand, industriprocesser eller boligventilation.

Udstyr i grundudførelse:
* Elpanel med motorsikring, kontaktorer samt nødvendigt sikkerhedsudstyr er indbygget i varmepumpen.
* Separerede alarmer for kompressor, kølemedie, varmemediepumpe samt summalarm.
* Tørrefilter med reciever og skueglas i væskeledning.
* Høj- og lavtrykspressostater med manuel nulstilling.
* Indbygget underkøler.
* Lydisolerede plader.
* Frekvenstilpasset lydkappe for kompressor.
* IVT™s varmevekslerteknik med indbygget underkøler.

Ekstremt lydsvag gang
IVT Greenline F er ekstremt lydsvag. En række faktorer arbejder sammen for at opnå det lave lydniveau, bl.a. fleksible slanger og frekvenstilpasset lydkappe over kompressoren.

IVT Greenline F kan bestilles med forskellige udstyrsalternativer f.eks.:
* Hedgasveksler
* Indbyggede cirkulationspumper
* Softstart
* Forskellige reguleringsalternativer