Firmaets historie

VI Har 40 år's jubbilærum i år (1972 - 2012)

Øllegaards El og Køleteknik er et autoriseret El- og Kølefirma der blev grundlagt i 1972 af Jack Øllegaard Christensen.

Vi startede i Vangeleddet i Virum som et en-mands firma, men det varede ikke længe før den første lærling var ansat. Som et kuriosum kan det nævnes at vi i tidens løb har udlært 16 lærlinge - og der er flere på vej.

I 1975 flyttede Øllegaard el til Brønshøj hvor Jack Øllegaard var født og opvokset. Herfra blev firmaet nu drevet i godt 5 år fra et kælder-lejemål.

I 1980 rykkede firmaet ud til sydvestkvarteret i en lampeforretning på Mozarts plads, hvor vi skulle drive virksomheden i godt 10 år.

Fra Mozarts plads flyttede vi tilbage til Brønshøj, nærmere betegnet et forretning på Frederikssundsvej nr. 235. Også her var vi i 10 år.

Den uheldige dag oprandt og Jack Øllegaard afgik ved døden d. 29/7-00 efter en arbejdsulykke. Firmaet føres i dag videre af Jacks ældste søn Henrik Øllegaard.