Priser

Vi stilles ofte spørgsmålet om, hvorfor der ikke er anført priser på varmepumperne på hjemmesiden. Det er der flere grunde til. Selve varmepumpen er kun en del af en større investering, hvor eventuelle borehuller, udgravninger og installationsomkostninger indgår....