Jordvarmeanlæg

Den nye varme kan hentes fra forskellige naturlige varmekilder. Solvarmen i jorden ved huset kan udnyttes på forskellige måder og på den måde udgøre familiens nye jordvarmeanlæg.

Fælles for de forskellige principper er at den oplagrede solvarme i jorden opvarmer en cirkulerende, giftfri væske. Ved komprimering i varmepumpen øges temperaturen, som derefter giver varme og varmt brugsvand i huset. Jordvarmepumper henter varmen fra enten fjeld, jorden, søvand eller grundvand.

Bjergvarme

Findes der bjerg i en rimelig dybde (0-20 m) anbefaler vi bjergvarme. Varmen hentes op fra et borehul i bjerg/fjeld. En boring er mellem 100 – 200 mtr. i dybden. I borehullet vil der tilstrømme vand hvor vi så udvinder varmen fra grundvandet og omsætter dette til varme i huset. I Danmark er det udelukkende på Bornholm dette foretages. IVT Naturvarme er førende i etablering af de første bjergvarme anlæg på Bornholm.

Fjeld/bjergvarme indvirker ikke på undergrunden og boringen tager som regel kun en dag.

Jordvarme med kompaktkollektor

IVTs unikke kompaktkollektor yder maksimal effekt fra en minimal flade. Den er bedst egnet, når grunden er lille, kombineret med en boligventilationsvarmepumpe, da varmen i udblæsningsluften genlader kollektoren med varme, når der ikke er behov for den i huset. Jordvarme Jordvarme er en effektiv løsning, hvis grunden er lidt større, så der er plads til kollektorslangerne. Slangen graves ned i cirka 90 cm. dybde. Normalt er der behov for et grundareal på 250 – 400 kvadratmeter til slangen. Dygtige entreprenører og installatører sørger for at indgrebet på grunden bliver så minimalt som muligt. Jordvarme påvirker ikke planter og træer.

Søvarme

Findes der en sø i nærheden er søvarme et godt alternativ. Slangen forankres på bunden og man har varme på selv meget kolde vinterdage. Det eneste indgreb på grunden er den grøft, der skal graves fra vandet og op til huset. I Danmark har IVT Naturvarme etableret flere søvarmeanlæg, og vor forhandlere har stor erfaring i dette.

Grundvandsvarme

Har man en god brønd med rigelig tilførsel af frisk af grundvand, kan den også blive den nye varmekilde. En pumpe pumper vandet op til varmeveksleren i varmepumpen, som producerer radiatorvarme og varmt brugsvand.

Man kan også vælge at bore en helt ny brønd til grundvandsvarme. Ud over sikker varme til meget lave driftsomkostninger har man i dette tilfælde også mulighed for at få vand til græsplænen og supplere vandforsyningen (er man tilsluttet til offentligt vandværk, må man ikke benytte vand fra egen boring). Indgrebet i haven er ikke ret stort.

Luft / Luft VARMEPUMPE

NYHED

Bosch Compress 8000

Bosch Compress 8000 AA 8,5 kw

 

Bosch Compress:

Compress 8000 AA  23.000,- kr.
Compress 7000 AA   18.500,- kr.
Compress 5000 AA   16.000,- kr.
inkl. standart montering

Max. 3m Rørtræk.

Priser inkl. moms

Åbningstider

København

Rentemestervej 32 – 34
2400 København NV

Mandag – Fredag: 08.00 – 15.00

Kontakt os for aftale:
kontor: 38 87 19 89
Udstilling : 20 97 19 89

E-Mail: henrik@naturvarmecity.dk

Links

 

Facebook:

Øllegaard Naturvarme

Vores El Hjemmeside: 

www.el-cool.dk

IVT: 

www.ivt.dk

Bosch Climate:

www.bosch-climate.dk

Boring i Helsingør: 

http://www.tv2regioner.dk/

TV SPOT:

http://www.ivt.se/

Compress 6000 Jordvarmepumpe:

Produktbillede set fra siden

bosch-compress-5000-lw

 

Luft til Vand Varmepumpe:

Produktbillede af ude- og indedel sammen

 

alt

 

Luft til Luft Varmepumpe Compress 5000 AA:

Produktbillede af ude- og indedel sammen

alt